turk
eng

İ.K. Vizyonumuz

ik

   Nitelikli insan kaynağı ile başarı ve gelişimin sağlanacağının bilincinde olan Turhan Toka, İnsan Kaynakları Yönetimi’nin önemine inanmaktadır. Şirketimizi geleceğe ancak çalışanlarımızla taşıyabileceğimize inanıyoruz. İnsan kaynaklarımızın görevi, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitim düzeyi yüksek, nitelikli, genç insan gücünün alımını gerçekleştirmektir. Esas amacımız “Doğru İnsanı, Doğru İşe Yerleştirerek”, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmektir. “Vizyon”, “Misyon” ve “Hedeflerimizin” ancak, “Nitelikli İnsan” gücümüzle gerçekleştirilebileceğini biliyoruz. Yüksek motivasyonlu çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerine güvenerek ve geliştirerek, mutlu çalışanlarla “Misyonumuzun” gerekliliklerini yerine getirerek “Hedeflerimize” ulaşacağımıza inanıyoruz. Ve çalışanlarımızla geleceğe umutla bakıyoruz.

ORYANTASYON SÜRECİ

   Turhan Toka’ da işe her yeni başlayan personel için bir oryantasyon programı uygulanır. Bu süreçteki amaç personelin, kendi departman faaliyetlerini ve diğer departmanlarla kendi departmanı arasındaki ilişkileri ve işleyişi yerinde ve hızlı bir şekilde öğrenebilmesini sağlamaktır. Bu sayede işine daha hızlı ve doğru bakış açısı ile adapte olması, firmadaki genel işleyiş ve çalışma yapısı hakkında da daha fazla ve derinlemesine bilgi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır.

İŞBAŞI EĞİTİM

   Oryantasyon sürecinin hemen ardından işbaşı eğitim süreci başlamaktadır. Personelin bu süreç içerisinde bizzat yöneticisi ya da görevlendirilecek bir takım arkadaşının rehberliğinde görevlerini yerine getirmesi sağlanır. Herhangi bir aksama ya da hata olmaması için gerekli noktalarda rehberlik eden kişi tarafından müdahale edilerek iş başı eğitimindeki personele destek sağlanır. Bu süreç içerisinde personelin oluşabilecek hataları ve hata potansiyellerini de daha iyi algılayarak işine daha hâkim olması ve hata yapma olasılığının azalması sağlanır.

ÖĞRENME VE SÜREKLİ GELİŞİM

   Kendisini bir akademi olarak gören firmamızda, Toplam Kalite Yönetiminin Sürekli Gelişim Felsefesi tamamen özümsenmiş ve tüm çalışanlarımıza bu bakış açısı kazandırılmıştır. Her personel konu ve alanı ile ilgili olarak sürekli eğitim alır. Firmamız kişisel kariyer gelişimini desteklemek, eleman nitelik ve kalifikasyonunu hep daha üst seviyeye çıkarmak amacı ile Bölüm Yöneticileri ve İnsan Kaynakları departmanının yönlendirmeleri ile tüm personelinin kaliteli ve iyi eğitimler almasını sağlar. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı fuarları da firmamız tarafından personelinin yeni bakış açısı kazanması ve gelişmeleri yakından takip edebilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bunun dışında birçok kongre ve organizasyona da firmamız personelinden her yıl çok sayıda katılımın olması sağlanmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

   Kariyer planlama firmamızda işe alım süreci ile beraber başlar. Her dönem tüm birimlerde uygulanan Performans Değerlendirme Sistemi ile personeldeki gelişim ve başarı oranı saptanarak rotasyon ve terfiler gerçekleştirilir. Bu şekilde kişinin belirlenmiş kariyer planına ne kadar uyum gösterdiği ya da kariyer planında ne gibi değişiklik ve geliştirme yapılması gerektiği de ortaya çıkarılmış olur.